сряда, 29 декември 2010 г.

Предновогодишно

Тъй като това е последното ми включване за тази година, иска ми се да споделя няколко неща. Първото е голямото МЕРСИ за Гери, чиято прекрасна картичка истински ме зарадва предколедно. Силно се надявам, че и моята вече е при нея.
Since this is my last turn of this year, I want to share a few things. The first is a big THANKS for Gerry, which beautiful card please me Christmas Eve. I very much hope that she already has got  mine.
Две рожденски картички са готови за новото картичкофурийско  предизвикателство "Празнична картичка". Едната ми е много, много любима. Познайте коя...
Two birthday cards are ready for new Cardsaddicted challenge "Holiday card"One of them is very very favorite. Guess which one ...
И накрая ще споделя тазгодишната порция коледни книжки, с които Наско се сдоби по празниците. Четем и препрочитаме :)
And finally I' ll share this year's portion of Christmas books, which Nasko got during the holidays. We read them again and again :)
Весело посрещане на новата година от мен!
Happy new year from me!
CCH - Punch It 

събота, 25 декември 2010 г.

Весела Коледа

Нека Коледната звезда огрява пътя в живота ви. Нека здравето и късметът бъдат ваши спътници, а сърцето и умът - верни съветници! И не забравяйте да оставите едно отворено прозорче в сърцето си за хората, които ви обичат!

Let the Christmas star shines on the road in your life. Let's health and luck be your companions, and the heart and mind - faithful advisers! And don't forget to leave an open window in your heart for people who love you!

неделя, 19 декември 2010 г.

Dancing Queen

Когато бях малка обичах с часове наред да слушам "Dancing Queen" на ABBA. Пусках плочата и се въртях в кръг до припадък, като си представях, че се намирам в бална зала :) Години по- късно, когато прекарвах часове наред в залата за класически екзеркиз, балетът вече не ми се струваше така забавен. Песента обаче и до днес смятам за вълнуваща, прекрасна и невероятна и често импровизирам под звуците й :)
Ето една малка танцуваща принцеса и нейното па де дьо за предизвикателство на "Двете Елши" "Танцувай с мен":
When I was little, I loved to listen for hours "Dancing Queen" of ABBA. I placed the plate and started spinning in a circle to fit as I imagined to be in the ballroom:) Years later, when I had to spend hours in the hall for classical dance, ballet no longer seemed to be so funny. The song, however, I still think is incredibly exciting, interesting and amazing and I often improvise to the sounds of it:)
Here's a little dancing princess and her pas de deaux to the challenge of  "The Two Alders" "Dance With Me":


 
И тагът с емблематичните за всяка балерина палци :)
За всички пораснали и непораснали принцеси, които все още танцуват и пеят пред огледалото, когато са сами, е следващият поздрав:
For all those small and grown up princesses, who keep on dancing and singing in front of the mirror (when alone), is the next song:Paper Sundaes - Cut It Out
Crafty Sentiments - Anything Goes
Cards Addicted - Tag
ISB - Alles ausser Weihnachten

петък, 17 декември 2010 г.

Празнично и екологично

Ето на този страхотен елфски ботуш се натъкнах снощи на блога на Tatertots and Jello (дело на креативната Рейчъл):
Here's this great elf boot I came across last night on the blog Tatertots and Jello (case of creative Rachel):


Ако ви се намират под ръка стари дрехи и имате половин час свободно време, запретнете ръкави за нещо красиво, практично и екологично като това :) Описанието стъпка по стъпка е тук.
If you have a lot of old clothes and have half an hour free time, roll up the sleeves for something beautiful, practical and ecologically like this:) The description step by step is here.

петък, 10 декември 2010 г.

Very Beary Christmas

С няколко дни по- близо до Коледа и коледните сладки (потривам доволно ръце :). Не знам как и защо, но ме е обхванало едно такова мечешко вдъхновение, че няма как да не попитам: защо се рисуват толкова много разкошни картинки на коледни мечоци, щом по правило по това време на годината те трябва да спят зимен сън в бърлогите си?! Хъм.
Ето го и моят опит с мечоците:
A few days closer to Christmas and Christmas cookies (contentedly rubbing my hands:). I don't know how or why, but I am extended such an bear inspiration. So I'm asking: why so many gorgeous pictures of Christmas bears are drawn, as a rule at this time of the year they should be hibernating in their burrows ! Hmm.Here's my experience with the bears:


Честно казано много харесвам ретро картичките и винаги съм гледала в захлас винтидж творения, но така и не се бях пробвала да направя. Тази мечешка двойка обаче ме провокира за първия опит:
Honestly, I like retro cards and I've always looked in awe vintage creations, but never tried to do one. This bear couple, however, provokes me to first try:

Мисля да включа питомците си в последните предизвикателства на:
I can' t turn my pets in the recent challenges:
The Crazy Challenge - All I Want For Christmas Is You
Crafty Sentiments Designs - Lots Of Snowflakes 
Wiff of Joy - No Red or Green
Stamptacular - Blue…Blue…Christmas! 
Paper Playtime - Snowflakes 

Оставям ви с прекрасната коледна песен на Mia Rose. И нека вдъхновението бъде с вас :)
I leave you with beautiful Christmas song of Mia Rose. And may the inspiration be with you :)
http://www.youtube.com/watch?v=bFavxQUbsog
 

неделя, 5 декември 2010 г.

Не с четка, не с пръсти... с тегели

Макар че през последните дни нямам и минута свободно време, все пак нямаше как да не открадна половин час за предизвикателството на Гери и Елшите "Шита картичка" и да вкарам в екшън вярната ми шевна машина. Изводът - зиг-заг бодовете са много по- ефектни от обикновения прав тегел :) Картинката и пожеланието "закърпих" на ръка. 
 
Although in recent days I haven't a minute spare time, there was no way not to steal a half hour to participate in the challenge of Gerry and Alders "Sewn card" and put into action my sewing machine. The conclusion - zig-zag stitches are much more effective than the regular straight crucible:) Image and lust stitched by hand.
И още веднъж (заедно с верен пазач)
And once again (along with a faithful guardian)
Май се получи доста пачуърк. Какво ще кажете?
Very patchwork. What would you say?

Paper Sundaes - Gift it!

сряда, 24 ноември 2010 г.

В очакване на зимата

Не знам за вас, но на мен циганското лято ми подейства разболяващо. През последния месец почти не остана вирус, който да не ме е стимулирал за шопинг из аптеките... Ето затова вече ми се иска зима. От онази, коледната зима: с пухкав сняг, срамежливо слънце и пушещи комини.
И за да не забравя... много голямо МЕРСИ за ободряващите подаръци от Светлето (ако знаеш само колко активно активно използвам красотите ти) и Гери (скоро ще снимам резултатите, обещавам) :) Освен невероятно креативни, те двете се оказаха и много мили, забавни и добросърдечни дами.
Ето какви ги върша напоследък: майстории за коледния базар на ДНБМ (основно картички и тефтерчета за празнични рецепти)

Not sure about you, but the Indian summer made me sick. In the last month almost didn't stay a virus, which hasn't stimulated me for shopping around pharmacies ... That's why now I feel like winter. The Christmas winter: with powdery snow, shyly sun and smoking chimneys. And not to forget ... very big THANKS for the recreational gifts by Svetla (if you know just how active I use those beauties) and Gery (soon to photograph the results, I promise):) Besides incredibly creative, they have also been very kind, funny and kindhearted.Here's what I did lately: master of the Christmas Bazaar DNBM (mainly cards and notepads for festive recipes)

и една картичка за новото картичкофурийско задание на unicorn (първата ми шейкър картичка) с две ангелчета в снега :) Уви, снимана отвратително...
And a card for the new Cards addicted challange of unicorn (my very first shaker card) with two angels in the snow:) Alas, photographed disgusting...


събота, 13 ноември 2010 г.

Феичка

Изящна, ефирна, изпърхала от ръцете на чудесната Elizabeth Dulemba. Кацна навреме за предизвикателствата на The Crazy Challenge и Картичкофурии.

Delicate, ethereal, flew away from the hands of the wonderful Elizabeth Dulemba. Landed in time for the challenges of The Crazy Challenge and Kartichkofurii.
 

петък, 12 ноември 2010 г.

Мили Дядо Коледа...

За разлика от миналата година, тази доста подранихме с писмото до дядо Коледа. Още преди седмица синът ми с разкривени букви написа своето послание до "дядото от Северния полюс": "Мили дядо Коледа, моля те, донеси ми онази простотия, която толкова много ми харесва, а мама не ще да купи. Да знаеш, че много ще слушам" (следва приложена рисунка на "простотията" - мумия, на която като дръпнеш ръцете, окото се изстрелва). Бях упълномощена да изпратя свещеното писмо и сега всеки ден проверяваме за отговор (което ме подсеща, че е време да седна да пиша ;-)). Вечер заспиваме с "Изгубеното писмо до дядо Коледа" и преброяване на оставащите дни до Коледа и коледната ваканция. 
И понеже подаръци трябва да има за всички от сърце, всяка свободна минута използвам, за да правя картички. Ето две от трите, които ще заминат за децата в Страхилово (виж инициативата на Нана):

Unlike last year, this one we wrote an early letter to Santa. Even a week ago my son wrote his epistle to the "grandfather of the North Pole": " Dear Santa, please bring me that crap that I like so much, and Mom will not buy it. I promise, I'm going to be a good boy" (also attached a picture of the "crap"- a mummy, which by pulling the hands, the eye is fired). I was authorized to send the sacred letter and now every day we check for answer (which reminds me that it's time to sit down to write ;-)). Night sleep with "Lost letter to Santa Claus" and counting of days remaining until Christmas and the Christmas holiday.
And because there must have gifts for all of the heart, I use every free minute to make cards. Here are two of the three who will go to children in Strahilovo (see Nana's initiative on her blog):Част от малките картички, които правя за традиционния коледен базар на Движение на българските майки:
Part of the small cards that I do for the traditional Christmas market of Bulgarian Mothers Movement:


И най- сетне - картичка за новото предизвикателство на Елшите:
And finally - a card for the new challenge of Elshite :


Ето къде още ще я покажа:
Shown also at:
Wiff of Joy - Christmas Card
Paper Sundaes - Let it Snow
Cute Card Thursday - Anything Goes

сряда, 3 ноември 2010 г.

Топло :)

"След лошото винаги се случва нещо хубаво, след зимата идва лятото", обичаше да казва баба ми. Сетих се за тази нейна приказка с топлите слънчеви дни, които се заредиха след отминалата доста мразовита седмица. Като човек, който притежава удивителният талант да не се облича подходящо за времето навън, ще призная, че не обичам студа. Все не успявам да балансирам слоевете дрехи и ту ми е студено, ту прекалено горещо (ту пък друго нещо :)).
Ето защо "топлата" тема на Елшите и Картичкофуриите истински ме вдъхнови. Първата идея, която ми хрумна, се завъртя около една от най- любимите ми приказки - "Малката кибритопродавачка". И докато обмислях формата и цветовете, нахвърлих контурите на главната виновница за тази картичка.

"After the bad always happens something good, after winter comes summer", used to say my grandmother. I remembered this thought with the warm sunny days that followed the quite frosty past week. As someone who has the amazing talent not to dress appropriately for the weather, will admit: I do not like cold. 
Therefore the "hot" topic of Elshite and Kartichkofuriite truly inspired me. The first idea that occurred to me  turned around one of my favorite stories - "The Little Match Girl." While contemplating the shape and color, I flew the contours of the main person for this card.Отдавна ми се искаше да направя картичка с чаени свещи и ми се стори, че няма по- перфектен момент от този. Мисля, че като за първи опит се получи доста приемливо. Как мислите?

Long ago I wanted to make a card with tea candles and it seemed to me that this was the perfect moment. I think as a first attempt to obtain quite acceptable. How do you think?Кибритопродавачката отблизо.
Matchgirl closely.


Stampavie and more: Christmas 
Alota Rubber Stamps: Tag You' re It
Critter Sketch Challenge: Christmas

петък, 22 октомври 2010 г.

Нещо ново, нещо синьо, нещо момчешко

През последните дни се родиха три момчета. Все на мои близки хора. Тяхното щастие ме провокира да измайсторя момчешка картичка (засега само една, но... to be continued). Вдъхнови ме една римушка на английски, за която се сещам спонтанно всеки път, когато чуя "момче": "What are little boys made off? Frogs and snails and puppy dog tails".

In recent days, three boys were born. My close friends ones. Their happiness provokes me to craft a boy card (so far only one, but ... to be continued). Inspired me a short poem in English, which comes to my mind spontaneously whenever I hear "boy": "What are little boys made off? Frogs and snails and puppy dog tails".


 Картичка с така задължителното за всяко момче джобче (за семки и бонбонки, кестени, камъчета, пера и всевъзможни буболечки). И за да не стои празен джоба на картичката ми, реших да сложа в него и медал за послушание (направен от филц, парче плат и брадс), който може да се закача за блузката.

A card with the mandatory for every boy pocket (for seeds and candy, chestnuts, pebbles, feathers and all sorts of bugs). And not to stay empty, I decided to put in my card's pocket a medal for being a good boy (made of felt, cloth and brads), that can be attached to the clothes.


Воала! Ето къде още ще покажа картичката:
Voila! That's where I will still show the card:
 
"Двете елши" - "Слънчева картичка"
"Paper Sundaes" - "For someone little"
"Cupcake Challenges" - "Boys and their toys"

събота, 16 октомври 2010 г.

Дъжда, лимоните и лошото време

Една от най- любимите ми крилати фрази винаги е била "Ако животът ти поднася лимони, направи си лимонада" (идеална за картичка и плодовото предизвикателство на The Crazy Challenge). В контекста на днешния крайно неприветлив ден, тя би могла да звучи и така: "Ако животът ти изпрати дъждовни облаци, пей под дъжда" :)))

One of my favorite phrases has always been "If life serves you lemons, make lemonade (perfect for cards and the fruitty challenge of The Crazy Challenge). In the context of today's rainy day, it could also sound like this: "If life sends you rain clouds, sing in the rain" :)))


четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Октомврийско

Дъждовно, жълто- оранжево, сънено и тихо е утрото. Октомврийско, много октомврийско.
Аромат на кафе и кифлички по пуловера ми :)) Някои от последните рисунки на Наско чакат своя дебют в галерията върху хладилника. Рожденска картичка за едно приятелско момиченце от мен.

Rainy yellow-orange, sleepy and quiet is the morning. October, very October.Aroma of coffee and muffins in my sweater:)) Some recent drawings of my son, awaiting their debut in the gallery on the refrigerator. My birthday card for a friendly girl.


Тази със звездите и звездобройците е много любима :))

Вдъхновена от приказките на Биатрикс Потър...

Inspired by the tales of Beatrix Potter...

 

неделя, 10 октомври 2010 г.

Картичкоизкушена

Студеното време е достатъчно убедителна причина, за да се задържам по- дълго у дома. И макар да имам цяла купчина с книги, които от пролетта чакат да бъдат прочетени, а също така и куп майстории за довършване, аз се зарових в хартиите, печатите и панделките. Резултатът мисля да покажа и в две от предизвикателствата за тази седмица - Филми! на Елшите и Рециклирайте на The Crazy Challenge. Притеснявам се, че снимките не станаха толкова добри колкото ми се искаше (и цветовете са по- бледи)...

Cold weather is sufficiently compelling reason to stay longer at home. And although I have a whole pile of books, waiting to be read, and also a bunch of artists to complete, I buried it in the paper, stamps and ribbon.


Вдъхновено от "Мемоарите на една гейша" (японският йероглиф се превежда "любов") за "Филми!"

Inspired by the movie "Memoirs of a Geisha" (Japanese characters translate to "love") for "Movies!" И "зелената" картичка с подръчни материали - парче от картонена форма за яйца, салфетка с ноти, канап, копче от моя стара жилетка и хербаризирани цветя (които с Наско събрахме през летните ни разходки в парка) :))

And a "green" card with materials at hand - a piece of cardboard eggform, napkins, string, old buttons from my vest and herbarized flowers (gathered during summer walks in the park).

понеделник, 25 януари 2010 г.

Home sweet home!

Ето на какви удивителни меденки се натъкнах тези дни. Идеалното допълнение към сутрешното кафе! Ако на работното място все по-често си мислите за домашния уют, почерпете се чаша топло кафе (или чай/горещ шоколад - въпрос на предпочитания) и ароматна медена къщичка. Рецепта за меденки можете да взаимствате от тук: www.mikiblue.com/2007/12/15/christmas-cookies-2 (гарантирам за перфектния им вкус).