петък, 28 януари 2011 г.

Ретро

Тъй като занемарих постовете си (доста работа + подготовка за детско парти) ще използвам паузата на неправене на картички, за да ви покажа един медальон. Направих го още преди няколко седмици време и съвсем скоро подарих на моя приятелка :)) Основата му е дървен елемент на Scrap Desirs, прибавих към него кожа, хартия, метал и дантела и... воала! Бях поръчала три от тези френски елементи, за да ги тествам (толкова са изящни, с особено ретро очарование, трудно се откъсват очи от тях :))) При следващата поръчка пак ще прибавя няколко от тях!
Since I've neglected my posts (a lot of work + preparing for kid's party) I will use this interval of not making cards to show you a medallion. I did it a few weeks ago and recently gifted it to a  friend of mine :)) The base is a wood element from Scrap Desirs, I added the leather, paper, metal and some lace in. .. voila! I ordered three of these French elements to test them (so fine, with retro charm, hard to detach my eyes from them:))) At the next order I will add more of them! 
Предварително се извинявам за качеството на снимките (особено втората е трагична, но нямаше как да снимам повторно).
I apologize in advance for the picture quality (especially the second one is tragic, but there was no way to re-shoot).

четвъртък, 27 януари 2011 г.

Подари нататък

От няколко седмици насам из блог пространството забелязах една изключително симпатична инициатива - "Предай нататък" :)) Казано иначе правене на подаръци за не-празник на познати и непознати другарчета. Забелязах я при Гери, при Ем, Ади и Нети... Е, не бях достатъчно бърза, за да се запиша в тяхната петица, но пък успях да поема щафетата от чудесната Тони :))
It's been a couple of weeks since I noticed in the blogspace a very nice initiative -"Pay It Forward ":)) In other words - making gifts to non-celebration of familiar and unfamiliar buddies. I noticed it at Gery, Em, Ady and Netty ... Well, I was not fast enough to record in their five, but managed to take over from the wonderful Tony:))
Първите пет от вас, които оставят коментар под тази публикация, ще бъдат изненадани с нещо ръчно правено от мен до края на годината (все още не знам какво, но ще се постарая да е нещо красиво). Оттам нататък те ще трябва да предадат инициативата с пост в блога си и всеки от тях да подари нещо ръчно правено на още 5 човека. 
Нека подаряването на щастие започне... сега :))
The first five of you, who leave comments under this post, will be surprised with something handmade by me until the end of the year (still do not know what, but I'll try to be something beautiful). Thereafter you will have to surrender the initiative to post in your blog and each of you to donate something handmade for other 5 people.
Let the gifts of happiness begin ... now:))

петък, 21 януари 2011 г.

Paroles, paroles...


Eто така изглежда любовта. Или почти...
По- малко от месец до Свети Валентин запретвам ръкави за няколко валентинки. Няколко, няколко... всъщност две. Едната за спорта, така да се каже. Другата - за любимия мъж. С цялото си сърце :)))
Първата вече е факт. Вдъхновението ме споходи с оригиналния скеч на Елшите (благодаря ви,  милички). Сърцето с надписчетата "je t'aime" ми е много любимо и помогна за френското звучене на картичката. Дано ви хареса :)
Here is what love looks like. Or almost ... Less than a month until Valentine' Day I turn up a few valentines. Not a few ... actually two. One is for exercise. The other - for the beloved man. With all my heart:))) The first is already a fact. Inspiration come to me with the original sketch of Alders (thank you, darlings). The heart with words "je t'aime" on it is my very favorite and helped for the French sound of the card. Hope you like it:) 


Paper Sundaes - Favourite Sundae Challenge (Valentine's)

понеделник, 17 януари 2011 г.

Чело коте книжки

Не обичам, когато сутрините започват с мъгла. Толкова здраво залепват за клепачите ми, че не успявам да се разсъня до обяд :) Предпочитам начало на деня с чаша чай или кафе и хубава книга като тази http://www.helikon.bg/books/56/68301_pette-chetvartini-na-portokala.html (толкова любима, че мога да я чета и пак, и пак). И понеже напоследък ми остава все по- малко време за четене, а имам няколко много "спешни" книги на бюрото си, реших, че може би ще успея да предизвикам времето на своя страна с помощта на няколко книгоразделителя (или cornerbookmark).
I don't like it, when the mornings begin with a fog. So firmly glued to my eyelids that I hardly wake up to lunch :) I'd prefer to start the day with a cup of tea or coffee and a good book like this one http://www.helikon.bg/books/56/68301_pette-chetvartini-na -portokala.html (so beloved, that I could  read it again and again). And because I recently have so less time for reading, and I have some "must read" books on my desk, I thought I might be inducing a time on my side with a few  cornerbookmarks. 
Ето този - котешкия ще покажа при Елшите.
This one with the cat I'm going to show to The Alders.
Вторият е за приятелка, която споделя страстта ми по книгите.
The second is for a friend, who shares my passion for books.

Това е от мен засега, голямо Благодаря, че намерихте време да се отбиете насам :)) 
Thats all for now, big Thanks for passing by here :))

четвъртък, 13 януари 2011 г.

Честит рожден ден... и пак... и пак...

Докато някои все още са на коледна вълна, а други усилено работят над сърцата, аз продължавам да сърфирам на рожденденската вълна :) Това по- горе е картичката за рождения ден на картичкофуриите, които навършват цяла годинка! Да са здрави и все така креативни още сто по една години! 
While some are still on the Christmas wave and others work hard with the hearts, I still surf on a birthday wave :) This above is a birthday card for the Kartichkofurii, which marks the whole year old! Be healthy and still so creative cent a year! 

Истината е, че отдавна ми се искаше да направя картичка- плик и само си търсех повода (а той  ме намери по- скоро, отколкото очаквах). В джобчето на картичката има и ръчно правена от моя милост брошка (от деним, дантела и керамично копче, което правих още лятото) и тагче с поздрав. Ето я още веднъж, от друга перспектива:
The truth is that long ago I wanted to do an envelope card and only waited for a pick (and it found me sooner than I expected). In the pocket of the card there is also a handmade by me brooch (denim, lace and a ceramic knob, which I did in the summer) and a tag with greeting. Here it is again from another perspective:
Ще ви покажа и още една картичка за рожден ден - този път за един 4- годишен сладур, който ще празнува в неделя. От опит знам, че по- малките дечица не се впечатляват много от картичката, освен ако в нея няма и някакъв "гъдел".
I'll show you one more birthday card - this time for a 4- years old sweetheart, who will celebrate on Sunday. From my experience I know that younger kids are not so impressed of the card, unless there's a "tickle" in inside.
Закачката, която сложих вътре, е диск с песнички за детско парти (предстои да се купи днес). Какво ще кажете? Надявам се, че малкият рожденик ще я хареса... 
The "tickle" that I put inside is a CD with songs for children's party (to buy today). What would you say? I hope that the little birthday kid'll like it...
И за двете картички използвах печати на Mo Manning, които носят толкова много настроение, че няма как да не усмихнат и най- тъжния човек на света...
For both cards I used Mo Manning's stamps, which have so much spirit that can smile even the saddest person in the world ... 
А ето тази красота е картичката, която получих ден преди новата година. От коледното си късметче Siskus. На живо това бижу е поне пет пъти по- красиво и ефектно. Още веднъж - много ти благодаря, миличка! 
And this beauty is the card I received a day before the new year. From Siskus. Live this jewel is at least five times more beautiful and impressive. Once again - thank you very much, sweetie!