вторник, 31 май 2011 г.

Аз съм само цвят лилав... * I'm just the color purple

Лятото дойде шеметно бързо. Само за ден трябваше бързо да опаковам с лавандула и прибера пуловерите и якетата и да извадя от гардероба по- леките дрехи. Синьо и лилаво - това са цветовете, които както установих  преобладават в лятното ми облекло :)) Тук- таме се подава срамежливо и по някоя тениска или пола в бяло. Признавам си, миналото лято направо се олях с лилавото. Не знам какво ми стана, но всяка дрешка в този цвят сякаш ми казваше "вземи ме с теб" :)))
И ето ме пак яхнала лилавата вълна - не само в дрехите, това лято и с картичките (явно е опасен вирус, който заразява по- мащабно). Три deep purple майстории от последните седмици.
Summer came sooo fast. I had only a day to hide quickly all those sweaters and jackets and pull out of the closet the lighter clothes. Blue and purple - these are the colors that predominate as I found my summer dresses:)) Here and there I found shirt or skirt in white. I have to admit that  last summer I was obsessed with purple. I don't know what happened, but each coat in this color like me saying "take me with you:)))
And here I am again - riding the purple wave - not only clothes but this summer also the cards (obviously a dangerous virus that infects more extensively). Three deep purple masters of the past weeks.

Тази ми е много любима - рисувана е с акварел и туш и като допълнение прибавих няколко щампи и хартиени пеперуди.
This is my very favorite - it is painted with watercolor and ink and in addition I added a few stamps and paper butterflies.
Зимна картичка в началото на лятото? Защо пък не!
Winter card in early summer? Why not!
И последната, която кръстих "Мъката на фотографа". Картичка за последното предизвикателство на Елшите при Картичкофурии, чиито цветове въпреки смяната на фонове и светлина, излязоха различни на фотоизображението (патладжанено лилавото е тъмно синьо, а зеленото не е така интензивно, както на живо). Не знам дали ви се е случвало нещо такова, но аз здравата се изнервих...
And the last one, which I named "Sorrow of the photographer". Card for the last challenge of The Alders by Cardsaddictedwhose colors despite changing backgrounds and light came out  different on the foto (eggplant purple is dark blue and green is not so intense as live).
И накрая да не забравя... момичетата, които се включиха при мен в играта "Предай нататък", да очакват тези дни изненада по пощата :)) Усмихнат ден на всички!
Finally not to forget ... girls who joined me in the game "Pay It Forward" have to expect a little surprise by the post these days :)) Smile all day!

събота, 21 май 2011 г.

Глухарчесто * Dandelion

Картичка, която снощи направих за рождения ден на другарче на Наско. Печатчето е много сладурско, имам го отдавна (подарък от Гери :))), но все не му идваше ред. Случаят обаче сам ме намери :) Глухарчеста, цветна и празнична!
A card that I made last night for the birthday of my son's friend. The stamp is very cuteI got it long ago (a gift from Gerry :))), but not his turn came. However, that alone find me:) Dandelion, colorful and festive!неделя, 15 май 2011 г.

Неделно * Sunday

Отбивам се за малко. Бързо намигване към предизвикателството на Дени при Картичкофуриите. Сантиментално, носталгично и романтично...
Passing by for a while. Quick nod to Denny's challenge at Cardsaddicted. Sentimental,nostalgic and romantic ...
Усмихната седмица на всички!

петък, 6 май 2011 г.

Акварели * Watercolors

При тъжно, дъждовно време като това, което ни преследваше цяла седмица, моето спасение е едно - акварели. Харесва ми флуидната им свобода, преливането на цветовете и деликатната нежност на изображението... Няколко цветни рисунки с акварелни бои, туш и печати. 
In а sad, rainy weather as what we pursued the whole week, my personal salvation is called...  watercolors. I like their fluid freedom, the blending the colors and the delicate tenderness of the image... Several colorful paintings with watercolor, ink and stamps.
Плахи слънчогледи...
Timid sunflowers...
... изтънчени лалета...
...delicate tulips...
... и свободолюбиви макове.
...and freedom poppies.
Малко свенливи теменужки, скромни метличини и горд лилиум (за картички).
Some shy violets, humble cornflowers and proud lilies (for cards).
А кое цвете сте вие?
And what flower are you?