вторник, 22 март 2011 г.

Една чудесна изненада

Ето тази приятна изненада получих днес от Дени
Here's a pleasant surprise that I received today from Deni
Признание, че нещата, които правя и споделям тук, я вдъхновяват. Много ти благодаря, миличка! Благодаря ти и за това, че се отбиваш тук! 
Сега на свой ред трябва да посоча 15 блога, които вдъхновяват мен. И тъй като обичам да посещавам много места (така различни едно от друго), някак ме е страх, да не пропусна някой. Ще спомена първите, за които се сетих:
За всички, които не ме познават, приятно ми е, аз...
... съм бургазлийка (по месторождение, по душа и сърце), емигрирала в София...
... обичам да чета "Пипи Дългото Чорапче", когато съм тъжна...
... трудно запомням числа (рождени дати, телефони номера и прочие), но с лекота запаметявам текстове...
... обичам аромата на прясно окосена трева, на бебе, на коледни сладкиши и свежо пране... 
... съм любознателна още от дете и непрестанно инвестирам в книги и списания за наука, култура и психология...
... искам да посетя Индия, Япония, Ирландия и Русия. И ще го направя някой ден (може би не в тази последователност)...
... съм гледала поне сто пъти "Закуска в Тифани" и "Няма балами"...

Thank you very muchsweetie! Thank you for reading in here!
Now I turn to those 15 blogs, that inspire me. And since I love to visit many places (so different from one another), somehow I am afraid not to miss anyone. I'll mention the firstwhich I thought:
Bearkis, Netty, Tony, Gerry, Svetla, Raleigh, Zornitsa, Claudia, Lina, Lulu, Kathy,Maria, Elichkata, Kashtekula, Joli...
For all who don't know me, my friends, I ...
... I'm born in Bourgas, but now live in Sofia with my family...
... I like to read "Pippi Longstocking" when I'm sad ...
... I'm difficult to remember numbers (birth dates, phone numbers, etc.), but easily memorize texts...
... I love the smell of freshly cut grass, baby, Christmas cakes and fresh laundry ...
... I'm curious since childhood and continually invest in books and magazines about science, culture and psychology ...
... I want to visit India, Japan, Ireland and Russia. And I'll do it someday (maybe not in that order)...
... I've seen at least a hundred times "Breakfast at Tiffany's"and "Nobody's Fool"'...

понеделник, 21 март 2011 г.

Пролетно

Не защото днес е първа пролет и не защото прогнозата на синоптиците обещава повече цъфнали дървета и птичи песни, на мен ми е пролетно. След няколко мъчителни безсънни нощи в грижи за болното ми момче, днес най- сетне преборихме температурата и острите болки в гърлото :)) Сега дори потоп да се излее от небето, на мен все така ще ми е слънчево :))
Честита първа пролет на всички и нека ни е пролетно през цялата година! Поздрави от мен и любимия ми Joe Hisaishi :)
Not because today is the first day of spring and not because the weathermen's forecast promises more blooming trees and birdsongs, to me it is spring. After several sleepless nights caring for my sick boy, today we finally wrestle temperature and acute sore throat:)) Now even a deluge to pour from heaven to me I'll still be sunny:)) Happy Spring to all and let us be spring all year! Greetings from me and my favorite Joe Hisaishi:)

вторник, 15 март 2011 г.

За Япония, с любов

Не знам дали съм споменавала, но Япония е една от любимите ми държави. Винаги съм искала да я посетя заради културата и традициите, архитектурата, историческите области, националните носии... Събитията, случващи се там през последните дни силно ме развълнуваха. Няма народ, който да заслужава подобна участ, а още по- малко милите японци, които са винаги усмихнати и позитивни. Не се сещам за по- креативна и иновативна нация. Силно се моля най- сетне кошмарът на островната държава да свърши. 
Специално за предизвикателството на Елшите "Пролетна градина" моята интерпретация по темата е вдъхновена от японските градини.

I don't know if I mentioned that Japan is one of my favorite countries. I always wanted to visit it because of the culture and traditions, architecture, historical areas, costumes... Events occurring there in recent days strongly excited me. There's no nation that deserves such a fate, and even fewer the Japanese, who are always smiling and positive. I can't think of more creative and innovative nation. Highly please finally the nightmare of the island nation to end. 

Especially for the challenge of Alders "Spring Garden" my interpretation on the theme was inspired by Japanese gardens.четвъртък, 10 март 2011 г.

Чаено парти

Не знам дали защото толкова много обичам "Алиса в страната на чудесата" или защото обожавам чай (у дома имам поне 20 вида), но тази картичка направих с огромно удоволствие :))
I don't know if it's because I like so much "Alice in Wonderland" or because I love tea (at home there're at least 20 species), but I made this card with great pleasure:)) 
И макар все още да не съм присъствала на автентично чаено парти (за мое огромно съжаление) с удоволствие ще ви поканя на една виртуална почерпка... и то при самия Шапкар :))
And even if still I haven't attended an authentic tea party (to my great regret) will be happy to invite you on a virtual treat ... by the Mad hatter:))

вторник, 8 март 2011 г.

Честит празник!

Отдавна не съм показвала нищо тук. Осмомартенски с две нови картички. Едната е за Биляна (късметчето ми от картичкофурийската томбола), от която все още не съм получила координати. Моят поздрав за теб. Чака да бъде изпратен :))
I didn't show anything new in here for a long time. Now I'm back with two new cards. One is for Biljana from which I haven't yet received addressMy greetings to you. Waiting to be sent:))
И една картичка, вдъхновена от днешния празник. Поздрав за всички вас, които се отбивате тук :) Бъдете смели, за да мечтаете и дръзки, за да осъществите мечтите си!
And a card inspired by today's holliday. Greetings to all of you who stoped in here:) Be brave to dream and daring to make your dreams come true!