сряда, 24 ноември 2010 г.

В очакване на зимата

Не знам за вас, но на мен циганското лято ми подейства разболяващо. През последния месец почти не остана вирус, който да не ме е стимулирал за шопинг из аптеките... Ето затова вече ми се иска зима. От онази, коледната зима: с пухкав сняг, срамежливо слънце и пушещи комини.
И за да не забравя... много голямо МЕРСИ за ободряващите подаръци от Светлето (ако знаеш само колко активно активно използвам красотите ти) и Гери (скоро ще снимам резултатите, обещавам) :) Освен невероятно креативни, те двете се оказаха и много мили, забавни и добросърдечни дами.
Ето какви ги върша напоследък: майстории за коледния базар на ДНБМ (основно картички и тефтерчета за празнични рецепти)

Not sure about you, but the Indian summer made me sick. In the last month almost didn't stay a virus, which hasn't stimulated me for shopping around pharmacies ... That's why now I feel like winter. The Christmas winter: with powdery snow, shyly sun and smoking chimneys. And not to forget ... very big THANKS for the recreational gifts by Svetla (if you know just how active I use those beauties) and Gery (soon to photograph the results, I promise):) Besides incredibly creative, they have also been very kind, funny and kindhearted.Here's what I did lately: master of the Christmas Bazaar DNBM (mainly cards and notepads for festive recipes)

и една картичка за новото картичкофурийско задание на unicorn (първата ми шейкър картичка) с две ангелчета в снега :) Уви, снимана отвратително...
And a card for the new Cards addicted challange of unicorn (my very first shaker card) with two angels in the snow:) Alas, photographed disgusting...


събота, 13 ноември 2010 г.

Феичка

Изящна, ефирна, изпърхала от ръцете на чудесната Elizabeth Dulemba. Кацна навреме за предизвикателствата на The Crazy Challenge и Картичкофурии.

Delicate, ethereal, flew away from the hands of the wonderful Elizabeth Dulemba. Landed in time for the challenges of The Crazy Challenge and Kartichkofurii.
 

петък, 12 ноември 2010 г.

Мили Дядо Коледа...

За разлика от миналата година, тази доста подранихме с писмото до дядо Коледа. Още преди седмица синът ми с разкривени букви написа своето послание до "дядото от Северния полюс": "Мили дядо Коледа, моля те, донеси ми онази простотия, която толкова много ми харесва, а мама не ще да купи. Да знаеш, че много ще слушам" (следва приложена рисунка на "простотията" - мумия, на която като дръпнеш ръцете, окото се изстрелва). Бях упълномощена да изпратя свещеното писмо и сега всеки ден проверяваме за отговор (което ме подсеща, че е време да седна да пиша ;-)). Вечер заспиваме с "Изгубеното писмо до дядо Коледа" и преброяване на оставащите дни до Коледа и коледната ваканция. 
И понеже подаръци трябва да има за всички от сърце, всяка свободна минута използвам, за да правя картички. Ето две от трите, които ще заминат за децата в Страхилово (виж инициативата на Нана):

Unlike last year, this one we wrote an early letter to Santa. Even a week ago my son wrote his epistle to the "grandfather of the North Pole": " Dear Santa, please bring me that crap that I like so much, and Mom will not buy it. I promise, I'm going to be a good boy" (also attached a picture of the "crap"- a mummy, which by pulling the hands, the eye is fired). I was authorized to send the sacred letter and now every day we check for answer (which reminds me that it's time to sit down to write ;-)). Night sleep with "Lost letter to Santa Claus" and counting of days remaining until Christmas and the Christmas holiday.
And because there must have gifts for all of the heart, I use every free minute to make cards. Here are two of the three who will go to children in Strahilovo (see Nana's initiative on her blog):Част от малките картички, които правя за традиционния коледен базар на Движение на българските майки:
Part of the small cards that I do for the traditional Christmas market of Bulgarian Mothers Movement:


И най- сетне - картичка за новото предизвикателство на Елшите:
And finally - a card for the new challenge of Elshite :


Ето къде още ще я покажа:
Shown also at:
Wiff of Joy - Christmas Card
Paper Sundaes - Let it Snow
Cute Card Thursday - Anything Goes

сряда, 3 ноември 2010 г.

Топло :)

"След лошото винаги се случва нещо хубаво, след зимата идва лятото", обичаше да казва баба ми. Сетих се за тази нейна приказка с топлите слънчеви дни, които се заредиха след отминалата доста мразовита седмица. Като човек, който притежава удивителният талант да не се облича подходящо за времето навън, ще призная, че не обичам студа. Все не успявам да балансирам слоевете дрехи и ту ми е студено, ту прекалено горещо (ту пък друго нещо :)).
Ето защо "топлата" тема на Елшите и Картичкофуриите истински ме вдъхнови. Първата идея, която ми хрумна, се завъртя около една от най- любимите ми приказки - "Малката кибритопродавачка". И докато обмислях формата и цветовете, нахвърлих контурите на главната виновница за тази картичка.

"After the bad always happens something good, after winter comes summer", used to say my grandmother. I remembered this thought with the warm sunny days that followed the quite frosty past week. As someone who has the amazing talent not to dress appropriately for the weather, will admit: I do not like cold. 
Therefore the "hot" topic of Elshite and Kartichkofuriite truly inspired me. The first idea that occurred to me  turned around one of my favorite stories - "The Little Match Girl." While contemplating the shape and color, I flew the contours of the main person for this card.Отдавна ми се искаше да направя картичка с чаени свещи и ми се стори, че няма по- перфектен момент от този. Мисля, че като за първи опит се получи доста приемливо. Как мислите?

Long ago I wanted to make a card with tea candles and it seemed to me that this was the perfect moment. I think as a first attempt to obtain quite acceptable. How do you think?Кибритопродавачката отблизо.
Matchgirl closely.


Stampavie and more: Christmas 
Alota Rubber Stamps: Tag You' re It
Critter Sketch Challenge: Christmas